FTC Group
Hlavním záměrem skupiny FTC Group a.s. jsou realizace projektů revitalizace a rekapitalizace, koupě a odprodej podniků i jejich částí či souborů majetků, MBI (management-buy-in), MBO (management-buy-out), squeeze-out, tolling, strukturované financování.

FTC Group a.s. realizovala se svými obchodními partnery rozsáhlé finanční projekty především v oblasti finančnictví, energetiky, výroby a dodávky investičních celků, průmyslu těžby, metalurgie, chemie, petrochemie, sklářství, strojírenství, komunální sféře - spalování komunálního odpadu dále úpravy a čištění odpadních vod, zdravotnictví, telekomunikací, médií, sportu, IT, průmyslové automatizace, systémové integrace výroby, telematiky silniční a letecké dopravy, prodeje automobilů - autorizovaný prodejce BMW, kolejové dopravy - kolejových vozidel a kolejových tratí, developmentu, real-state, stavebnictví, liniovém stavitelství a v neposlední řadě na akciových trzích.

FTC Group a.s. je skupinou aktivně nabízející moderní ekologické a technologické realizace a aplikace v rámci regionů zájmu FTC Group a.s..

FTC Group a.s. spolupracuje s mezinárodními vědeckými a universitními institucemi a spolupracuje na společných projektech včetně VaV (výzkum a vývoj).< strana 1