FTC Group

Spółka


FTC Group a.s. jest prywatną międzynarodową grupą inwestycyjną, łączącą przodujących inwestorów w szerokim spektrum branż, która przynosi swoim inwestorom nadzwyczajne wartości, uzyskując kontrolę i znaczące udziały majątkowe w branżach i firmach działających przede wszystkim w Europie, na Dalekim Wschodzie, Azji, Ameryce Łacińskiej i w Afryce.

Dla FTC Group a.s. i naszych wspólnych inwestorów charakterystyczne są inwestycje w specyficznych okolicznościach wymagających transakcji i aktywnego zarządzania inwestycjami. FTC Group a.s. jest w stanie uczestniczyć w finansowaniu tych najbardziej złożonych inwestycji oraz oferuje swoim partnerom handlowym optymalne modele finansowania inwestycji w nawiązaniu do ich optymalizacji podatkowej i wpływu na cash-flow.

W analitycznie i profesjonalnie zarządzanych inwestycjach FTC Group a.s. oferuje dochód optymalizowanego wysokiego wzrostu potencjału.

FTC Group a.s. inwestuje przede wszystkim w kapitał akcyjny bez ograniczenia branżowego.

FTC Group a.s. jest niezależną venture spółką kapitałową z siedzibą w Pradze, która realizuje swoje doświadczenia w zakresie inwestowania w projekty z kapitałem podwyższonego ryzyka oraz aktywnie uczestniczy w ich zarządzaniu. Spółka orientuje się także na inwestycje w początkujących prywatnych spółkach, które posiadają szybko rozwijający się potencjał wzrostu. Zysk kapitałowy z projektów realizujemy zwykle poprzez sprzedaż partnerowi strategicznemu, ale nie wzbraniamy się przed sprzedażą zespołowi menedżerskiemu.
strona 2 >