FTC Group

Struktura spółkiStruktura spółki


Organy statutowe Zarząd:
Ing. Jan Pírko - Prezes Zarządu
Ctirad Stejskal - Wiceprezes Zarządu
Ruslan Gugaev - Członek Zarządu

Prokura:
Nizami Aliev - Prokurent
Gazimagomed Amirov - Prokurent

Rada Nadzorcza:
Ing. Roman Hřebíček - Przewodniczący Rady Nadzorczej
František Jirsa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
prof. Ing. Jiří Lettl CSc. - Członek Rady Nadzorczej

Management


Ctirad Stejskal - Dyrektor Generalny
Ing. Jan Pírko - Dyrektor Finansowy
Ruslan Gugaev - Dyrektor Handlowy
Nizami Aliev - Dyrektor VaV BMS
Gazimagomed Amirov - Dyrektor Inwestycyjny BMS